Aller au contenu principal

Przewodnik przetargowy PSBT

Przewodnik przetargowy PSBT to unikatowa na polskim rynku publikacja, która może stanowić odniesienie dla wszystkich podmiotów aktywnych w branży tłumaczeń: oferentów usług tłumaczeniowych, autorów specyfikacji przetargowych, wszystkich firm oraz instytucji (również resortów i instytucji europejskich), które zamawiają lub wykorzystują jako klient ostateczny usługi tłumaczeniowe, ale również dla dostawców usług tłumaczeniowych: biur tłumaczeń, konsorcjów biur tłumaczeń i tłumaczy indywidualnych.

Dokument stanowi pracę zbiorową powstałą w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę członków PSBT na rynkach międzynarodowych i lokalnych oraz odnosi się do dobrych praktyk i takich materiałów referencyjnych jak Kodeks Dobrych Praktyk PSBT (dostępny na stronie http://www.psbt.org.pl/zasoby/kodeks), zaleceń Europejskiego Związku Stowarzyszeń Biur Tłumaczeń (EUATC - European Union of Associations of Translation Companies) oraz norm ISO udostępnianych przez Polski Komitet Normalizacyjny (http://sklep.pkn.pl).

Podobne publikacje zostały wydane przez kilka innych zagranicznych stowarzyszeń, będących podobnie jak PSBT członkami EUATC, jednakże nasza propozycja Przewodnika jest najbardziej rozbudowana, zawiera najwięcej danych z rynku tłumaczeń oraz proponuje konkretne rozwiązania i wzory zapytań.

Cele

Przewodnik porusza zagadnienia i określa kryteria, które należy uwzględnić przy pisaniu profesjonalnej i skutecznej specyfikacji przetargowej (SIWZ), zapytania ofertowego na te usługi oraz sprawnej organizacji takiego postępowania.

Celem Przewodnika jest również przekazanie autorom specyfikacji przetargowych istotnych informacji na temat obowiązującej terminologii branżowej, praktycznych wskazówek i przykładów dobrych praktyk stosowanych w Polsce i na świecie, co z kolei pozwoli ustalić realistyczne wymagania dla dostawców usług tłumaczeniowych.

Zawartość merytoryczna

Publikacja obejmuje, między innymi, tak istotne zagadnienia jak:

  • szczególne cechy usługi tłumaczeniowej,
  • zasadnicze elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • kryteria wyboru oferty - ocena ofert przetargowych,
  • cena,
  • tłumaczenia próbne,
  • postanowienia umowne i kary finansowe,
  • ogłoszenie wyników przetargu,
  • szablon wzorcowej SIWZ oraz oferty cenowej.

Dodatkowym walorem publikacji jest część poświęcona terminom i definicjom branżowym, które są nie tylko powszechnie stosowane w branży tłumaczeniowej, ale mają też swoje źródło w podstawowej normie dla branży tłumaczeniowej (PN-EN ISO 17100) oraz w innych obowiązujących normach branżowych ISO. Dzięki tej wiedzy łatwiej jest w praktyce stworzyć prawidłową dokumentację przetargową, zgodną z normami i zasadami dobrych praktyk oraz CSR.