Walne Zebranie PSBT

Przypominamy wszystkim członkom, że w dn. 9 października 2008 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków. Na Zebraniu głosowane będą zmiany w Statucie, wynikające z konieczności dostosowania go do bieżącego zakresu działalności Stowarzyszenia i otoczenia prawnego. Zarząd, Komisja Rewizyja i Sąd Koleżeński przedstawią swoją działalność w ostatnim roku. Nastąpi też dokooptowanie Członka Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

Zebranie odbędzie się o godz. 8:00 w Hotelu Marriott, sala Syrena (Ip.), Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie (naprzeciwko dworca Centralnego).
Jeśli w tym terminie nie będzie kworum wymaganego do zmiany Statutu (3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania), to drugi termin Walnego Zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu na godz. 9:00.

Zarząd PSBT