Europejska norma tłumaczeniowa

W maju 2006 r. została uchwalona pierwsza w historii branży tłumaczeniowej europejska norma tłumaczeniowa EN 15038. Powstała ona w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych przez stowarzyszenia branżowe, EUATC (którego PSBT jest członkiem) i CEN (European Committee for Standarisation) .