Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, działając na podstawie Statutu, ustalił termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i zaprasza Członków na dzień 18 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 (drugi termin o godz. 13.00) do Klubu Harenda, tzw. sala na dole, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa (wejście od ul. Oboźnej).

Proponowany porządek obrad:
1. Rejestracja uczestników, wydawanie mandatów.
2. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, Komisji Skrutacyjnej.
4. Uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku obrad.
5. Zmiany do Statutu - przedstawienie zmian przez Zarząd, dyskusja.
6. Głosowanie Uchwały nad zmianami do Statutu.
7. Głosowanie Uchwały nad przyjęciem tekstu jednolitego Statutu.
8. Przedstawienie sytuacji w Zarządzie.
9. Odwołanie i wybór nowych członków Zarządu.
10. Wolne wnioski, zgłoszone sprawy.
11. Zakończenie Walnego Zebrania.

Jednocześnie informujemy, ze zaprosiliśmy na Walne Zebranie przedstawiciela
firmy PolEng, który przedstawi zagadnienia dotyczące tłumaczeń maszynowych.
Wystąpienie to jest planowane na godz. 12:00, przed rozpoczęciem oficjalnego porządku obrad.