Urząd Zamówień Publicznych wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu UKIE na wniosek PSBT

Właśnie otrzymaliśmy informację, że na nasz wniosek Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął w sprawie przetargu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej postępowanie wyjaśniające.