Zapraszamy na Konferencję LSGB - Wiedeń 2006

Konferencja “Language Standards for Global Business (LSGB)” nt. norm językowych i rozwoju technologii branżowej odbędzie się w Wiedniu w Hotelu Renaissance Penta Vienna w dniach 14 – 15 grudnia 2006 r.