Informacja w sprawie pozwów Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus

Na przełomie stycznia i lutego wiele biur tłumaczeń z całej Polski otrzymało od Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwy "o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony". Pozwy te opierały się na twierdzeniu, jakoby biura łamały prawa konsumentów, umieszczając na swoich stronach internetowych regulaminy z zapisami dyskryminującymi - zdaniem Stowarzyszenia Lexus - prawa konsumentów. Pozwy były identycznej lub podobej treści, oparte na jednakowym schemacie. Biura otrzymywały po kilka lub nawet kilkanaście takich jednobrzmiących pozwów. Z informacji posiadanych przez PSBT wynika, że Stowarzyszenie Lexus wysłało do biur tłumaczeń ogółem około 100-150 pozwów.

Jednocześnie pełnomocnik Stowarzyszenia Lexus, radca prawny Robert Walczak proponował biurom zawarcie ugody i wycofanie pozwów w zamian za zapłacenie kwoty 360 zł od każdego pozwu tytułem kosztów obsługi prawnej.

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń uważa, że takie działania nie służą w istocie dobru konsumentów (o ile nam wiadomo, nikt spośród konsumentów będących klientami zaatakowanych biur nie skarżył się na nie; zresztą spora część z nich w ogóle konsumentów nie obsługuje). Uważamy taki proceder za wyjątkowo nieetyczny.

PSBT kontynuuje postępowanie wyjaśniające w sprawie pozwów przeciwko biurom tłumaczeń składanych przez Stowarzyszenie Lexus oraz zawieranych w wyniku powyższego ugód pozasądowych i w tym celu prosi o zgłaszanie się biur tłumaczeń, do których powyższe Stowarzyszenie skierowało pozwy sądowe.