Konferencja PSBT na temat nowej międzynarodowej normy tłumaczeniowej ISO 17100

Termin i miejsce konferencji: 9.10.2015, godz. 13:00–16:30, KIG, Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT) serdecznie zaprasza na otwartą konferencję organizowaną we współpracy z PKN KT 256 na temat nowej normy ISO 17100 opublikowanej 24.04.2015 r., która zastąpiła normę EN 15038 i będzie opublikowana niebawem przez PKN w wersji polskiej jako PN-EN ISO 17100.

Norma PN-EN ISO 17100 określa wymagania dotyczące wszystkich aspektów procesu tłumaczenia, które mają bezpośredni wpływ na jakość i poziom świadczenia usług tłumaczeniowych. Dokument zawiera wytyczne dla dostawców usług tłumaczeniowych (TSP) w zakresie zarządzania podstawowymi procesami, minimalnych wymaganych kompetencji, dostępności zasobów i zarządzania nimi, a także innych działań niezbędnych do świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości. Norma PN-EN 15038, którą zastępuje PN-EN ISO 17100, cieszyła się dużym zainteresowaniem – była chętnie kupowana i wdrażana przez polskie i zagraniczne podmioty branżowe. Norma PN-EN ISO 17100, jako norma międzynarodowa, będzie tym chętniej wdrażana i wykorzystywana jako wyznacznik jakości w branży tłumaczeniowej.

Poniżej przedstawiamy ramowy program i szczegóły dotyczące konferencji:

Miejsce: siedziba KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa, sale 30+31

Ramowy program konferencji:
13.00 – Powitanie
13.05 – Wystąpienie nt. normalizacji w Polsce – Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa ds. Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny

13.30 – Prezentacja nt. normy 17100 – zakres i wymagania ISO 17100 w odniesieniu do PN-EN 15038 oraz praktyczne skutki przyjęcia nowej międzynarodowej normy branżowej – Monika Popiołek, Przewodnicząca KT 256 przy PKN i Prezes PSBT
14.30 – Przerwa kawowa
15.00 – Wystąpienie nt. certyfikacji za zgodność z PN-EN 15038 i ISO 17100 w kontekście przyjęcia nowej międzynarodowej normy branżowej ISO 17100 – Wotold Dżugan, Dyrektor Pionu Certyfikacji i Grzegorz Pawłowski, Audytor, Bureau Veritas Certification
16.00 – Sesja pytań i odpowiedzi
16.30 – Zakończenie

WARUNKI UCZESTNICTWA w KONFERENCJI
Bezpłatnie – dla członków PSBT i PKN KT 256
35 zł darowizny od osoby na rzecz PSBT w przypadku członków PT TEPIS
60 zł darowizny od osoby na rzecz PSBT w przypadku osób niezrzeszonych

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zgłoszenia przyjmowane są na zasadzie pierwszeństwa. Bardzo prosimy o jak najszybsze potwierdzenie obecności na adres biuro@psbt.pl. Po dokonaniu zgłoszenia należy (o ile nie jest się członkiem PSBT lub PKN KT 256) odprowadzić darowiznę w odpowiedniej kwocie na konto Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, PKO BP 38 1020 1156 0000 7902 0062 1052, tytułem: „darowizna jednorazowa na rzecz PSBT” i okazać potwierdzenie dokonania przelewu przy rejestracji na konferencję