Konferencja nt. normy dokumentacyjnej PN-EN 82079-1

W 2013 r. PKN przyjął do zbioru Polskich Norm, a 3 września 2014 r. opublikował w języku polskim, normę PN-EN 82079-1 Przygotowanie instrukcji użytkowania ‒ Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji ‒ Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe. PN-EN 82079-1 jest normą dotyczącą szeroko pojętego procesu zarządzania dokumentacją techniczną, a w szczególności przygotowania instrukcji użytkowania. Norma opisuje proces tworzenia instrukcji użytkowania, jej strukturę, zawartość i elementy wynikające z obowiązku informacyjnego i względów bezpieczeństwa, oraz sposób właściwego opracowania dokumentacji technicznej pod kątem przyszłego procesu lokalizacji. Norma określa również, jakie informacje powinny być umieszczane na produkcie/wyrobie i w jaki sposób. Norma PN-EN 82079-1 jest pierwszą z pakietu tzw. „norm dokumentacyjnych” opracowywanych w IEC i przyjmowanych na szczeblu europejskim.

Konferencja odbędzie się w siedzibie PKN, Warszawa, 10.10.2014, od godz. 14:00.

Konferencja jest ogólnodostępna, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i procedury prosimy, aby uczestnicy rejestrowali się wysyłając zgłoszenie na adres biuro@psbt.pl (wystarczy podać imię, nazwisko, organizację i mail kontaktowy). Z tego adresu otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Każdy uczestnik konferencji otrzyma specjalny kod rabatowy uprawniający do zakupu Polskich Norm poprzez sklep internetowy lub sklepy stacjonarne w Warszawie, Łodzi i Katowicach z 15 %* rabatem w terminie do 09.11.2014 roku.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Monika Popiołek
Przewodnicząca KT 256
oraz RS Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania PKN
oraz Prezes PSBT