Stanowisko PSBT w sprawie nowelizacji Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2008r.

Zdaniem PSBT nowelizacja Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jest potrzebna, ale w innym zakresie niż proponowany w zgłoszonym pod koniec 2008 projekcie nowelizacji. Oczywiście niektóre z proponowanych zmian były sensowne, inne były jednak bardzo dyskusyjne. Nowelizacja w końcu nie doszła do skutku, ale treść tego projektu, niektóre pomysły ustawodawcy oraz nieuwzględnienie opinii środowiska wywołało bardzo wiele kontrowersji.

Z tego względu PSBT postanowiło zająć bardzo zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Niestety zauważamy ewidentny brak właściwej reprezentacji naszej branży w sferze publicznej czego konsekwencją jest traktowanie nas instrumentalnie i nieuwzględnianie faktycznych problemów tłumaczy, biur tłumaczeń, klientów ani, tym bardziej, realiów rynkowych. Zarząd PSBT wystosował w tej sprawie pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zajął stanowisko w kilku publikacjach.
Linki do publikacji na tent temat prezentujących nasze stanowisko będziemy sukcesywnie zamieszczać w odpowiedniej sekcji w części publicznej naszego forum.

Zarząd PSBT

Zobacz na forum: