Dotacja z Ministerstwa Gospodarki

PSBT po raz kolejny uzyskało dotację przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu pn. "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi".
W Protokole Odbioru z dnia 25 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Gospodarki stwierdza, że dotacja została wykorzystana i rozliczona prawidłowo, zgodnie z warunkami Umowy.