Dlaczego PSBT

Dlaczego warto wybrać dostawcę usług tłumaczeniowych spośród członków PSBT?

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT) powstało 4 grudnia 2001 roku. Jest jedyną organizacją branżową skupiającą profesjonalne biura świadczące usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne w Polsce. Dzięki surowym kryteriom członkostwa, stałemu monitoringowi i standardom promowanym przez PSBT, wielu klientów traktuje przynależność do PSBT jako gwarancję jakości usług świadczonych przez firmy tłumaczeniowe, które są członkami tej prestiżowej organizacji.

Firmy tłumaczeniowe skupione w PSBT to podmioty sprawdzone, rzetelne i świadczące pełny zakres profesjonalnych usług na międzynarodowym poziomie zgodnie z najlepszymi praktykami i normami branżowymi. Usługi oferowane przez członków PSBT to, m.in.: tłumaczenia pisemne i ustne, lokalizacja oprogramowania i multimediów, tłumaczenia przysięgłe, organizacja konferencji i innych imprez wymagających tłumaczeń, wszelkie tłumaczenia specjalistyczne, w tym medyczne, farmaceutyczne, techniczne, przemysłowe, marketingowe, prawne, biznesowe, UE itd. Członkowie PSBT mają biura na terenie praktycznie całej Polski i na wszystkie usługi udzielają gwarancji.

Aktualnie do PSBT należą następujące profesjonalne biura tłumaczeń (w porządku alfabetycznym):

Współpraca międzynarodowa PSBT

PSBT było lub jest zrzeszone w następujących organizacjach międzynarodowych:

  • EUATC (European Union of Associations of Translation Companies) – od 2004 r. do teraz
  • OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) – od 2008 r. do teraz
  • ISTC (Institute of Scientific and Technical Communicators) – od 2013 do teraz
  • ALC – od 2005 do 2009 roku
  • LISA – od 2005 do 2011 roku
  • tekom – od 2009 do 2013 roku
  • EAMT – od 2011do 2013 roku

Główne cele PSBT to: reprezentowanie rzetelnych polskich firm świadczących usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne, promowanie dobrych praktyk i norm jakości (w tym ISO 17100, ISO 9001) oraz usług członków, działalność naukowa i szkoleniowa, ułatwianie wzajemnych kontaktów branżowych, wymiana informacji i doświadczeń, rozwój specjalizowanych, wysokiej jakości usług z zakresu tłumaczeń i lokalizacji oraz dążenie do podnoszenia prestiżu i budowania wizerunku całej branży, a zwłaszcza profesjonalnych podmiotów działających na tym rynku.